Co je to copyediting, pár tipů jak a kde začít

Na obrázku je znázorněno přepisování textu tzv. copyeditovanie.

Mnoho lidí začalo díky internetu vydělávat online. Práce z domu je totiž jednoduchá. Někteří vydělávají tvořením webových stránek nebo překládáním textů, jiní zase copywritingem. Právě spolu s copywritingem se začala čím dál více projevovat potřeba tzv. copyeditingu (editování resp. přepisování textu). Co si pod tímto pojmem představit, co copyeditor, editor textu vlastně dělá a jaký je jeho význam, to vše bude obsahem tohoto článku. Na závěr si můžete také přečíst, kde si může copyeditor hledat pracovní nabídky či zakázky.

 

Jaký je rozdíl mezi copywritingem a copyeditingem

Copywriter text napíše, ale během tvorby textu se mu myšlenky rozbíhají všemi směry a často se snaží zachytit rozsáhlé informace v jednom smrštěném článku tak, aby čtenář pochopil základní myšlenku a copywriter zároveň uspokojil požadavky zadavatele článku. Během této tvorby však mohou vznikat nejrůznější chyby, které je potřeba ještě doladit.

Copyeditor tedy vezme text a edituje ho (přepíše). Opraví případné chyby v textu, vylepší některá slovní spojení, aby byl text přesnější a pro čtenáře čitelnější. Práce copyeditora (editora textu) tedy spočívá také v opravách případných gramatických chybslova, která se příliš často opakují, nahradí vhodnými synonymy, aby text čtenáře nenudil. Copyediting je také posledním redakčním krokem před tím, než jde text například do novin nebo tisku.

 

Více informací o copywritingu si můžete přečíst kliknutím na tento článek.

 

Význam copyeditorů

Stejně jako v dalších odvětvích, která jsou spojená s psaným textem, také u copyeditingu najdeme ty nejlepší, kteří už mají nějaké renomé. Takové odborníky už nezveme copyeditoři, ale copychief, tedy přeneseně “šéf copyediterů”. V našich končinách se tento pojem nejlépe hodí na označení redaktora.

 

Je potřeba zdůraznit, že copyeditoři se hojně využívají spíš na tištěné knihy, kde je obrovské množství textu a celý text je potřeba opravdu starostlivě projít a upravit tak, aby měl čtenář co nejlepší zážitek. V periodikách se tento výraz používá málokdy a je spíš nahrazovaný právě slovem redaktor.

 

V kontextu zmiňovaného webového prostředí má copyeditor práci jasnou. Copywriter, případně samotný majitel webového projektu, zpracuje text, který je považovaný za „surový“, tedy neopracovaný. Takový text si vezme právě copyeditor a pustí se do jeho přepisování, resp. úprav tak, aby bylo možné tento text publikovat a zároveň aby ​​návštěvníky webu zaujal nebo inspiroval.

 

Úrovně copyeditingu

Copyeditování se dělí v zásadě na tři nejdůležitější úrovně. První úroveň je úroveň lehká, druhou je úroveň střední a třetí je úroveň těžká. Úroveň, kterou si zadavatel zvolí, určuje, kolik času a práce bude muset copyeditor vynaložit, aby byla zakázka vyhotovená. Je samozřejmé, že různá úroveň znamená také různé cenové ohodnocení, přičemž ta nejtěžší úroveň znamená nejvyšší plat.

 

Co copyediting zahrnuje

Copyediting se kromě výše uvedených dělení člení na úpravu mechanickou a úpravu hmotnoprávní

Mechanické úpravy jsou také, ve kterých copyeditor opravuje pravopis, gramatiku, interpunkci ve větách. Zkontroluje překlepy, nevhodná slovní spojení a další více-méně korektorské práce. V porovnání s korekturou se ale copyeditor pouští také do editace tabulek, grafů a jiných průvodních materiálů v textu. Dbá především na jednotnost psaného projevu, správnou úpravu podle platných norem a další úkony tak, aby byla práce profesionální po všech stránkách.

 

Na obrázku je znázorněno jako copyeditor dělá úpravy textu, opravy gramatiky a podobně.

 

Pokud bychom sáhli po úpravě hmotnoprávní, tady si značně připlatíte. Hmotnoprávní úprava se totiž zařazuje mezi velké úpravy. Copyeditor zde má poměrně složitou práci, musí opravit celou strukturu a organizaci textu, případně práce. Tyto úpravy však zahrnují také kontrolu pravdivosti tvrzení a údajů, které se v práci vyskytují. Je tedy vidět, že tato forma copyeditingu je velmi náročná nejen časově, ale také z hlediska vzdělání v daném oboru.

 

Základní postupy copyeditingu

Úplně nejzákladnější věcí, se kterou musí být copyeditor obeznámený, je systém poznámek, které vytvořil buď autor nebo korektoři. Do nich se musí copyeditor vžít, aby podle nich mohl přepisovat text. Tyto práce bývaly velmi využívané hlavně v časech, kdy ještě neexistoval počítač. V dnešní době má copyeditor díky moderním technologiím ulehčenou práci, avšak dokument, který půjde do tisku, musí být zbavený všech přebytečností, které by mohly v textu působit neesteticky a zároveň by zbytečně předražovaly cenu tisku.

 

Editace tištěného textu

Copyeditor může dělat poznámky také do tištěného textu. Tady je potřeba, aby byly jeho poznámky a značky čitelné a snadno pochopitelné. Je proto nezbytné, aby v tomto případě copyeditor psal čitelně a zároveň nechal na okrajích tištěného textu dostatek místa tak, aby se mohly vyjádřit další zainteresované osoby. Zpravidla jde o autora, sazeče a další lidi. Je také nepsaným pravidlem, že copyeditor píše poznámky světlými barvami, aby bylo snadno rozpoznatelné, jakou změnu navrhuje copyeditor a jakou změnu navrhuje například samotný autor.

 

Editace elektronického textu

Copyeditoři se s úpravou elektronického textu setkávají čím dál tím častěji. Podobně jako u textu tištěného, také při tomto druhu textu musí copyeditor opravit všechny gramatické chyby, nesrovnalosti ve slovosledu atd. Zkrátka je potřeba text uhladit. V porovnaní s tištěným textem má elektronický text tu výhodu, že se v něm lépe hledají chyby i slova.

 

Strany copyeditingu

Samotný copyeditor tedy musí spolupracovat s dalšími stranami (autor, vydavatel), aby společně připravili bezchybný text pro poslední stranu – pro čtenáře. Copyeditor se potom řídí pravidlem 4C. Toto pravidlo pochází z angličtiny, v ostatních jazycích bychom 4C nedosáhli.

 

  • Clarity– tedy jasnost. Text musí být pro čtenáře jasný a pochopitelný. Pokud čtenář bude mít před sebou text, který obsahuje příliš mnoho nevysvětlených pojmů, a který navíc bude vypadat těžkopádně, text odloží a od autora si už žádný jiný text nekoupí.

 

  • Coherency – tedy koherence. Toto poměrně cizí slovo znamená soudržnou logiku. Text tedy musí mít hlavu a patu a musí na sebe logicky navazovat. Copyeditor tedy zabezpečí, že tato logika textu bude dodržená a nebude čtenáře vyrušovat neustálým přeskakováním věcí.

 

  • Consistency – v překladu konzistence. Pod tímto slovem se myslí plynutí textu. Text musí správně plynout, mít ty správné parametry na to, aby mohl být pro čtenáře přínosný, a proto musí splnit ta nejvyšší očekávání.

 

  • Correctness – v překladu správnost. Copyeditor se musí postarat také o to, aby byl text správný. Musí tedy obsahovat pravdivá fakta a text, který už přešel rukama copyeditora, by neměl obsahovat zavádějící informace, které by mohly čtenáře dezinformovat.

 

Kde hledat pracovní nabídky?

Pokud byste si v budoucnu chtěli vydělávat tímto způsobem, měli byste začít sledovat nabídky práce. Ty můžete najít na klasických pracovních serverech jako profesia.cz, jobble.cz a podobně, na inzertních portálech jako bazos.cz, případně na serverech mikropráce jako jaudelam.cz a jiné.

Druhou možností je využívat přímo stránky, které jsou věnované copyeditorům (copywriterům) a jiným firmám, které hledají někoho na psaní, případně přepisování textů. U nás je takových webů hned několik. Seznam většiny najdete v článku přehled copywriting portálů.

 

Pokud máte zájem, pracovní nabídky tohoto charakteru můžete sledovat také na mé stránce. V kategorii práce pro copyeditory se mi sem tam podaří nějakou nabídku zveřejnit. Jde jen o nabídky na dlouhodobou externí spolupráci pro nějakou firmu nebo agenturu, ne o krátkodobé zakázky. 

 

Moderní překážky

Moderní doba s velkou expanzí novinek připravila také mnoho nových překážek právě na poli copyeditování. Copyeditor už nemá na starosti jen kontrolu textu jako takového, ale také mnoho jiných aspektů, které s moderní dobou do textu přišly. Copyeditoři, kteří upravují texty a materiály pro webové použití, musí čím dál více dbát na SEO (texty pro vyhledávače), aby text čtenáře přilákal. Také je potřebné brát do úvahy nejrůznější přelinkování textů tak, aby měly texty na internetu patřičnou váhu. Tedy aby je internetový vyhledávač našel ještě snadněji. Editor článků, které se budou publikovat na internetu, tedy nemá vůbec lehkou práci.

 

Pár slov na závěr

Práce copyeditora není jednoduchou záležitostí a rozhodně ji nemůže dělat každý. Člověk, který tuto pozici zastává, by měl být pozorný a hlavně výborný v jazyku, ve kterém edituje, stejně jako musí být bezchybný a spolehlivý. Kariéra nespolehlivého copyeditora totiž skončí prakticky dříve, než by začala. Proto občas na tyto nespolehlivé lidi narazíme, hlavně díky tomu, že práce na doma je lákavá a copyeditor pracuje velmi často právě doma. Je tedy lehké se copyeditorem stát, náročnější je se jako editor textu udržet.

 

Rozhodně si přečtěte také diskusní fórum, je pravděpodobné, že tam najdete další zajímavé informace k tématu. 

Pokud už máte s copyeditováním, přepisováním textů nějaké vlastní zkušenosti, podělte se o ně a napište do diskuse. Možná svým příspěvkem inspirujete a motivujete další návštěvníky mé stránky.

 

Našli jste v tomto článku zajímavé informace, které považujete za prospěšné? Pak se o ně podělte se svými známými a možná tak někomu pomůžete. Stačí, když článek budete sdílet nebo mu dáte like. Určitě doporučuji připojit se i k mé facebookové skupině, ve které neustále zveřejňuji novinky týkající se práce z domu a podnikání na internetu. Klikněte na „líbí se mi to“ a v upozorněních nastavte  „dostávat všechny příspěvky“.

 

Sdílejte:

Komentujte

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na