PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Pokud s podmínkami stanovenými níže nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tuto webovou stránku.

 

Platnost obsahu: Tento blog / webová stránka (prace-z-domu.com) a/nebo její vlastník (dále jen „já“) jsou za každých okolností přechodným dílem. Obsah, zdroje informací, samotné informace a odkazy na externí stránky se mohou časem měnit a proto tato webová stránka nemůže převzít žádnou odpovědnost za jakékoli změny nebo nepřesnosti.

 

Přesnost obsahu: Rovněž upozorňuji na to, že vylučuji jakoukoliv odpovědnost za nepřesnosti, které byly v dobré víře na této webové stránce / blogu uvedeny. Přípravě obsahu této webové stránky jsem věnoval maximální péči. Přesto však nemohu zaručit absolutně aktuální stav, přesnost a úplnost tohoto obsahu.

 

Externí odkazy: Nenesu odpovědnost za obsah jiných webových stránek nebo za jakékoliv odkazy/obrázky poskytnuté/zobrazené na této webové stránce / blogu.

Tato stránka / blog obsahuje odkazy na externí stránky provozované třetími stranami. Na jejich obsah nemám žádný vliv. Nemohu tedy ani převzít žádnou záruku nebo zodpovědnost za obsah třetích stran a za jeho pravdivost. Za obsah stránek, na který směřují odkazy, je vždy zodpovědný konkrétní poskytovatel obsahu či provozovatel daných stránek.

 

Urážky a osočování: Uživatel této stránky souhlasí s tím, že nenesu odpovědnost za obrázky nebo názory zveřejněné na „mé“ stránce. Obsah blogu je názorem blogerů a není jeho účelem napadnout jakékoliv náboženství, etnickou skupinu, klub, organizaci, společnost, profesi, jednotlivce nebo jakékoliv jiné subjekty.

 

Poradenské služby / odborné znalosti: Nepovažuji se za odborníka a ani se nezabývám poskytováním odborných poradenských služeb, z nichž mi může nastat zákonná povinnost. Jakékoliv názory uvedené na této stránce jsou určeny k diskusním a zábavným účelům. Žádný účinek, negativní nebo jiný, založený na přezkoumání návrhů / obsahu této stránky nevytváří pro mě právní vztah nebo povinnost a/nebo odpovědnost. Při zvažování názorů uvedených na této webové stránce uživatel postupuje na vlastní riziko. Nejsem odborník v oblasti osobního rozvoje, podnikání nebo jiných oblastí obsahu, který je zveřejněn na této stránce. Uživatel webové stránky je zodpovědný za své vlastní rozhodnutí a jejich dopad.

 

Osobní názory: Obsah této stránky tvoří moje osobní názory nebo osobní názory mých přispěvatelů. Neposkytuji poradenské služby. Mé názory v žádném případě nepředstavují názory jiných zaměstnavatelů/organizací/přispěvatelů atd. Tento blog představuje pouze můj názor a slouží vyloženě k diskusním a zábavným účelům.

 

Příspěvky uživatelů: Nepodporuji ani nepřebírám odpovědnost za žádný obsah a názory uživatelů vyjádřené v komentářích/diskusi a výslovně odmítám jakoukoliv odpovědnost v souvislosti s uživatelským obsahem, který by mohl obsahovat jakoukoliv položku, která by mohla být protiprávní nebo jinak nevhodná v dané zemi nebo prostřednictvím komentářů, záměrů a obsahu porušuje místní zákony.

 

Nezpůsobit újmu: Záměrem této webové stránky / blogu je nezpůsobit újmu. Mým záměrem není zranit ostatní, ublížit, hanobit nebo způsobit urážku na cti. Názory zveřejněné na tomto blogu / webové stránce je třeba brát jako moje názory, ne jako fakta, rady nebo poradenské služby. Publikování tohoto obsahu by nemělo být chápáno jako podpora vyjádřených názorů ani jako záruka za zveřejněné informace. Pokud jednotlivci/společnosti/organizace/nebo jakékoliv jiné osoby použijí dané rady, tipy, techniky nebo doporučení, dělají tak na vlastní riziko.

 

Autorská práva: Tato web stránka je chráněna autorskými právy. S výjimkou informativního, osobního a nekomerčního použití nesmíte upravovat, reprodukovat ani distribuovat design či rozložení této webové stránky nebo jednotlivé části designu či rozložení této webové stránky.

Obsah této webové stránky se nesmí používat bez předchozího výslovného souhlasu.

 

Oprávněné použití: Všechny ochranné známky, loga a obrázky jsou chráněny autorskými právy jejich příslušných vlastníků a používají se na základě ustanovení o oprávněném užití.

Neoprávněné použití jakýchkoliv ochranných známek může představovat porušení platných zákonů.

 

Limity škod: Každý uživatel této web stránky se vzdává jakéhokoliv nároku na škody, pokud není na stránce uvedeno jinak. Konkrétněji nepřebírám žádný závazek nebo odpovědnost vůči jakékoliv osobě, subjektu, organizaci, společnosti nebo jakékoliv další osobě nebo subjektu v souvislosti se ztrátou nebo poškozením souvisejícím buď nepřímo nebo přímo s informacemi na této webové stránce a neposkytnu žádné prostředky na nápravu jakéhokoliv poškození, včetně, ne však výlučně, trestného, ​​smluvního, nepřímého, následného, ​​náhodného nebo jiného poškození, včetně příčin, jako je například urážka na cti, obviňování, poškození dobrého jména, nedbalost, osobní odpovědnost nebo porušení záruky nebo smlouvy, a to i v případě, že dané oznámení poskytlo informace o možnosti takové škody.

 

Záruka: Tato webová stránka neposkytuje žádné záruky, včetně, ale ne výlučně, výslovných nebo implicitních.

 

Rizika: Tuto webovou stránku a její obsah používáte výhradně na vlastní riziko.

 

Reklamy: Tato webová stránka nezaručuje, výslovně neschvaluje ani jinak nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoliv činnost, chování atd. inzerentů nebo reklam umístěných na těchto stránkách, ani nepřebírá žádnou jinou odpovědnost za reklamy.

Reklamy, které vidíte na této stránce, umožňují to, že můžete sdílet veškeré informace uvedené na této stránce zdarma. Nekontroluji každý zobrazenou reklamu. Poskytovatelé reklamy si sami vybírají reklamy, které jsou podle nich pro vás relevantní a nemusí odrážet produkt nebo službu, kterou doporučuji.

 

Sdílejte:

Comments are closed.